Australia cắt giảm thời hạn của visa làm việc sau khi học xong đối với sinh viên quốc tế và tăng yêu cầu bài kiểm tra tiếng Anh.


Chiến lược Di cư của Chính phủ Australia đã được công bố vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 trong đó mô tả những thay đổi và yêu cầu liên quan đến sinh viên quốc tế.

Theo thông tin từ Study in Australia, Chiến lược này được thiết kế để tăng cường tính chính trực và chất lượng của các chương trình giáo dục quốc tế của Australia, bảo vệ tốt hơn cho sinh viên quốc tế và hỗ trợ người tốt nghiệp đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.


Trong số các biện pháp này là quyết định cắt giảm thời hạn của visa làm việc sau khi học xong đối với sinh viên quốc tế, chỉ vài tháng sau khi chính phủ thông báo gia hạn quyền làm việc sau khi học xong.

Gia hạn trước đó có nghĩa là sinh viên đại học các chương trình được chọn sẽ có thể ở lại và làm việc tại Australia trong 4 năm, thay vì 2 năm. Sinh viên thạc sĩ học trong các ngành được chọn sẽ được ở lại 5 năm, thay vì 3 năm. Những điều này hiện đã quay trở lại thời gian ban đầu là 2 và 3 năm tương ứng.

Chiến lược di cư, được công bố vào tháng 12 năm 2023, cũng nêu rõ rằng những ưu đãi được thực hiện trong thời kỳ đại dịch Covid-19 dành cho sinh viên quốc tế sẽ kết thúc. Điều này bao gồm việc kết thúc giờ làm việc không giới hạn cho sinh viên quốc tế.

Những thay đổi này được công bố để "nâng cao tính chính trực trong giáo dục quốc tế và hỗ trợ sinh viên chân thực".

Một số thay đổi này bao gồm đóng cửa một lỗ hổng cho phép sinh viên chuyển sang các nhà cung cấp giáo dục chất lượng thấp hơn và tăng số tiền tiết kiệm mà sinh viên quốc tế sẽ cần nếu họ muốn xin visa du học. Số tiền này sẽ tăng lên thành A$24,505 (£13,000), tăng 17% so với mức trước đây.

Chính phủ cũng hứa sẽ tăng cường đơn vị xử lý visa để đảm bảo có sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn đối với các đơn xin visa không chân thực và chống lại việc "nhảy visa", một thực hành trong đó một cá nhân nhảy từ visa này sang visa khác để kéo dài thời gian ở lại tại Australia.

Trong khi chính phủ cắt giảm thời hạn của visa làm việc sau khi học xong, họ cũng đang đơn giản hóa quy trình xin visa và thực hiện các biện pháp để tăng tốc quá trình chuyển từ visa sinh viên sang visa người tốt nghiệp.

Các tuyến visa người tốt nghiệp hiện có sẽ được tinh gọn thành các hạng mục "Lao động sau Giáo dục Cao học" và "Lao động sau Giáo dục Nghề nghiệp" để đảm bảo rõ ràng hơn đối với người nộp đơn khi họ xin visa tiếp theo của mình. Thời gian xử lý sẽ được cải thiện và sẽ có các lộ trình visa sau tốt nghiệp rõ ràng hơn.

Mục tiêu của những thay đổi này cũng là để đảm bảo các người tốt nghiệp đang chuyển sang các vai trò phù hợp với trình độ kỹ năng của họ sau khi tốt nghiệp. Chiến lược nêu rõ rằng "hơn 50% người giữ visa tốt nghiệp với bằng cử nhân hoặc cao hơn đang làm việc đáng kể dưới trình độ kỹ năng của họ. Điều này đặc biệt đúng đối với người tốt nghiệp ngành kỹ sư và công nghệ thông tin, mặc dù họ đã học trong các lĩnh vực có thiếu hụt kỹ năng."

Chính phủ cũng sẽ tăng cường yêu cầu tiếng Anh tối thiểu cho visa sinh viên và người tốt nghiệp lên tương đương với điểm số của Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS) là 6.0 cho visa sinh viên và 6.5 cho visa tốt nghiệp tạm thời. Thay đổi này sẽ được áp dụng vào đầu năm 2024.

Đến 39% người di cư tạm thời đến Australia là sinh viên hoặc người tốt nghiệp. Họ là nhóm di cư lớn thứ hai tại Australia sau công dân New Zealand.

Nguồn tin: https://www.studyaustralia.gov.au/en/tools-and-resources/news/australias-new-migration-strategy-what-it-means-for-you

https://www.timeshighereducation.com/student/news/australia-cuts-post-study-work-visa-two-years-and-increases-english-language-test-requirements